SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

OM kód: 203030/002 | 4060 Balmazújváros Batthyány u. 7

Intézmény logo

Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Projektek

GINOP-6.2.3-17-2017-0006

Bemutatás

Megvalósítás

Projekt tevékenységek

Galéria

Projekt leírása

Projekt címe: A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Berettyóúfalui Szakképzési Centrumban

Kedvezményezett: Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

Támogatás összege: 550.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt célja: szakképzésben tanulók végzettség nélküli iskola elhagyásának csökkentésére és az alapkészségek fejlesztésének támogatására

Projekt célcsoportja: végzettség nélküli iskolaelhagyásban leginkább érintett tanulók

A célok eléréséhez tervezett tevékenységek:

 • személyközpontú, a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű tanulók személyes adottságaihoz igazodó, az egyéni fejlesztésüket megvalósító pedagógiai gyakorlat kialakítása, ennek fenntartását szolgáló szakmai támogató rendszer működtetése,
 • az egyéni képességek objektív felmérésére alapozott kompetencia-központú program kialakítása,
 • az alapkészségek és a releváns kulcskompetenciák eredményes, hatékony fejlesztése,
 • modulrendszerű tananyag kialakítása, sok választható elemmel,
 • rugalmas, az egyéni tanulási utakat támogató, a tehetséggondozást és a felzárkóztatást egyaránt segítő, gyakorlat-középpontú, tantermen kívüli képzési rendszer működtetése,
 • magas színvonalú és hatékony csoportmunka szervezése annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű, tanulásban lemaradt tanulók esélyegyenlősége megvalósuljon,
 • szakmai tanulmányok iránti elköteleződés, motiváció célirányos megalapozása,
 • életpálya-építés központba helyezése a karriertanácsadás és a pályaorientációs eszközök felhasználásával,
 • folyamatos fejlesztés a projektbe bevont, kedvezményezett intézmények tanuló-megtartó képességének kialakítása és fejlesztése érdekében,
 • ágazatközi együttműködések és partnerség kialakítása a háányos helyzetű tanulók esélykülönbségeinek mérséklése, esélyegyenlőségének biztosítása érdekében.

Fejlesztendő területek:

 • szakmai fejlesztés területén a pedagógusok módszertani kultúrájának bővítése,
 • az intézményi szintű oktatásszervezési megoldások korszerűsítése,
 • szakképzés tárgyi feltételrendszerének korszerűsítése.

Projekt számszerűsíthető vállalásai:

 • Tanulócsoportokban résztvevő tanulók száma:
  • 362 fő (a Berettyóújfalui SZC nappali tagozatos tanulói összes létszámának 9,87%-a).
 • A tanulmányi eredmények javulása:
  • vállalt érték: 0,14 (a tanulócsoportok esetében az előző két tanév tanév végi statisztikai mutatóiból várható javulás mértéke).
 • A középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési számának csökkenése:
  • vállalt érték: 4% az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva.

 


Megvalósítás ütemezése:

Projekt kezdete: 2018.01.01.

 1. mérföldkő - Helyzetértékelési dokumentum, cselekvési terv összeállítása - 2018.05.18.
 2. mérföldkő - Tanulócsoportok léehozása, tevékenységük elindítása - 2018.09.30.
 3. mérföldkő - Pedagógus továbbképzések megvalósítása - 2020.03.31.
 4. mérföldkő - Cselekvési terv értékelése és felülvizsgálata - 2020.06.27.

Projekt befejezése: 2020.06.27.

 


Projekt tevékenységek

Alapkompetencia-fejlesztő csoport

A munkacsoport célja:
 • A tanuláshoz kötődő sikerélmény növelése, feltételeinek biztosítása
 • Tanulói készségek, képességek fejlesztése tanulócsoportokban.
A munkacsoport tagjai:
 • Gál Judit (csoportvezető, 2. csoport mentora, 2019/2020 tanév)
 • Hohl Anikó Lilla (1. csoport mentora)
 • Fenyves Gabriella (2. csoport mentora, 2018/2019 tanév)
 • Posta Gábor (3. csoport mentora)
 • Kiss István (4. csoport mentora, 2018/2019 tanév)
 • Nádasdi László (4. csoport mentora, 2019/2020 tanév)
 • Nagyné Posta Márta (5. csoport mentora)
 • Vad Levente (6. csoport mentora, 2018/2019 tanév)
 • Sári Tiborné (6. csoport mentora, 2019/2020 tanév)
A munkacsoport tevékenysége:
 • 2018.09.30. Tanulócsoportok kialakítása.
 • 2018.10.01. Mentori tevékenység megkezdése (tanév végéig tart)
 • 2019.05.30. Mentori tevékenység befejezése
 • 2019.07.01. Következő tanév satégiájának megbeszélése
 • 2019.08.26. Felkészítés pótvizsgára
 • 2019.09.02. Alakuló gyűlés, munkaterv megbeszélése
 • 2019.09.02. Mentori tevékenység megkezdése (tanév végéig tart)
 • 2019.10.07. Megbeszélés
 • 2019.11.06. Megbeszélés, decemberi közös tevékenység előkészítése
 • 2019.12.02. Decemberi közös tevékenység előkészítése
 • 2020.01.07. Megbeszélés
 • 2020.02.07. Megbeszélés
 • 2020.03.16. Digitális oktatás bevezetése
 • 2020.04.16 Online megbeszélés
 • 2020.05.14. Online megbeszélés
 • 2020.05.29 Mentori tevékenység befejezése

 

Családi hátteret vizsgáló csoport

A munkacsoport célja:
 • A tanulók szociokulturális hátterének vizsgálata.
 • Családi háttérvizsgálat rendszerének kidolgozása és alkalmazása.
 • Folyamatos kapcsolattartás szülőkkel a tanulmányi eredmények jobbítása és a hiányzások számának csökkentése érdekében.
 • Tanácsadás.
A munkacsoport tagjai:
 • Nagy Anita (csoportvezető)
 • Budai Attila (osztályfőnök)
 • Jánószky Judit (osztályfőnök)
 • Nádasdi László (osztályfőnök)
 • Opre Györgyné (osztályfőnök)
A munkacsoport tevékenysége:
 • 2018.08.31. Családi háttérvizsgálat rendszerének kidolgozása
 • 2018.09.17. Családi háttérvizsgálat kérdőív kitöltése
 • 2018.09.30. Kérdőívek elemzése
 • 2018.12.20. Tanulók eredményeinek elemzése
 • Tanév során Családlátogatások
 • 2019.07.01. Megbeszélés a program következő tanévi megvalósításáról
 • 2019.08.28. Feladatok megbeszélése, éves munkaterv előkészítése
 • 2019.09.06 Éves munkaterv véglegesítése 
 • 2019. szept. Online kérdőív kitöltetése
 • 2019.10.07. Esetmegbeszélés
 • 2019.10.16. Egyéni tanácsadás (Biró Zsolt)
 • 2019.11.06. Esetmegbeszélés
 • 2019.11.16. Egyéni tanácsadás (Biró Zsolt)
 • 2019.12.16. Esetmegbeszélés
 • 2020.01.13. Egyéni tanácsadás (Biró Zsolt)
 • Félév során: Folyamatos kapcsolattartás szülőkkel, családlátogatások
 • 2020.01.16 Esetmegbeszélés
 • 2020.01.29. Egyéni tanácsadás (Biró Zsolt
 • 2020.02.12 Egyéni tanácsadás (Biró Zsolt)
 • 2020.02.13 Esetmegbeszélés
 • 2020.02.26 Egyéni tanácsadás (Biró Zsolt)
 • 2020.03.12. Esetmegbeszélés
 • 2020.03.12. Esetmegbeszélés
 • 2020.04.17. Online esetmegbeszélés
 • 2020.05.06. Online esetmegbeszélés
 • 2020.06.09. Online esetmegbeszélés
 • Félév során: Kapcsolattartás szülőkkel, családlátogatások (2020.03.15.-ig)
 • 2020.06.15. Kiértékelő megbeszélés

 

Tehetséggondozó munkacsoport

A munkacsoport célja:
 • A tehetség kibontakoztatásához szükséges feltételek megteremtése.
 • Tehetséggondozó szakkörök tartása, rendezvények szervezése, versenyeken való részvétel.
A munkacsoport tagjai:
 • Tóthné Babos Katalin (vezető, média szakkör vezető)
 • Nagy Zoltán (énekszakkör vezető)
 • Orbán Róbert (LEGO Robot építő és programozó szakkör mentor)
 • Szabó Lászlóné (csecsemőgondozó szakkör és elsősegélynyújtó szakkör vezető)
 • Tóth Zoltán (tánc szakkör vezető)
A munkacsoport tevékenysége:
 • 2018.10.01. Szakkörök indulása
 • 2018.11.24. Részvétel a FIRST LEGO League debreceni fordulóján (Galéria)
 • 2018.11.30. Részvétel a VII. Esztár Robot Szumó Kupa versenyen (Galéria)
 • 2019.01.15. Iskolai fotópályázat a médiaszakkör szervezésében (Galéria)
 • 2019.04.09. I. Balmaz LEGO(R) Robot Szumó verseny (Galéria)
 • 2019.04.12. Szakkörös bemutatók a Szakmák éjszakáján (Galéria)
 • 2019.05.24. Részvétel az Országos Elsősegély-ismereti Versenyen (Galéria)
 • 2019.05.25. Részvétel a RobotOlimpia 2019 versenyen (Galéria)
 • 2019.05.31. Szakköri tevékenységek zárása
 • 2019.06.24. Részvétel a megyei elsősegélynyújtó versenyen (Galéria)
 • 2019.07.01. Következő tanév szakköri tevékenységeinek tervezése
 • 2019.08.26. Szakköri tevékenységek tervének véglegesítése
 • 2019.09.02. LEGO(R) Robot szakköri tevékenység indítása
 • 2019.09.25 További szakkörök indításának teendői
 • 2019.10.24. Szakkörök tevékenységének megbeszélése. Adminisztrációs feladatok
 • 2019.11.14. Részvétel a III. Közgáz Robot Szumó Kupa versenyen (Galéria)
 • 2019.11.28. Megbeszélés
 • 2019.11.30. Részvétel a FIRST LEGO League debreceni fordulóján (Galéria)
 • 2019.12.06. Részvétel a VIII. Robot Szumó Esztár Kupa versenyen
 • 2019.12.19. Megbeszélés. Negyedéves beszámoló elkészítése.
 • 2020.01.24. Megbeszélés.
 • 2020.02.20. Megbeszélés
 • 2020.03.25.Átállás a digitális tevékenységre. Negyedéves beszámoló elkészítése
 • 2020.04.09 Megbeszélés
 • 2020.05.14. Megbeszélés
 • 2020.05.31. Szakköri tevékenységek zárása
 • 2020.06.10. Megbeszélés. Negyedéves beszámoló elkészítése

 

 

Galéria

 

 


Partnereink

SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum


Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

4060 Balmazújváros Batthyány u. 7


2024Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola