Bemutatkozás

Balmazújváros

Balmazújváros a Tiszántúl északi részén, a Hortobágy és a hajdúsági löszhát találkozásánál fekszik. A honfoglalás kora óta lakott terület. A mai település a XV. században alakult ki. A város életét hosszú évszázadok óta a mezőgazdaság határozza meg, a középkorban élénk kereskedelmű mezőváros volt. A török hódoltság korában többször elnéptelenedő Újvárosra a XVIII. században Pfalzból és Hessenből származó német telepeseket költöztettek. A XIX. században nyerte el mai formáját, ekkor épültek legrégebbi, mai is álló épületei. Itt született és 1945-ig itt is alkotott Veres Péter író-politikus, akinek lakóháza ma múzeum. 1989-ben, figyelembe véve a település közigazgatási szerepét, újból várossá avatták.

terkep

BSZC Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Iskolánk 2015. július 1-től a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum tagintézményeként működik a Berettyóújfalui SZC Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája néven. Az iskola Balmazújváros szívében, a főtér közelében, csendes, nyugodt környezetben található. Két, több évtizedes múlttal rendelkező, hagyományokban és eredményekben gazdag intézmény egyesítésével jött lére 1999-ben. Ezzel megteremtődött egy olyan tanintézet, amely a középfokú oktatás teljes skáláját kínálja a város és a környék diákjainak. A középiskola kötődik hagyományaihoz, ápolja szellemi örökségét, de figyelemmel fordul a változó társadalmi igények felé is.

Éppen ezért pedagógiai programunkban megjelölt követendő és közvetíteni kívánt alapértékek közé tartozik: a szabadság, ami egyben az autonómiát és az ezzel járó felelősségét is jelenti. Nagy hangsúlyt kap a toleranciára, szolidaritásra nevelés, a közösségvállalás, a közösségi élet szerepének erősítése. Törekszünk a diákokban is kialakítani a munkára való igényességet, a szakszerűséget, a munka szeretetét, mindeközben pedig igyekszünk fenntartani a tanárok és tanulók kíváncsiságát, nyitottságát, biztosítván számukra a játék és az öröm jogát.

Maga az épület is az eredményes tanítási-tanulási folyamatot hivatott szolgálni. Szaktantermi rendszerben folyik az oktatás, a taneszköz-fejlesztésnek köszönhetően mind a 29 tanterem korszerűen berendezett, a biológia, kémia és fizika termek vadonatúj szemléltető, vizsgálati és kísérleti eszközökkel, a 3 informatika, multimédiás terem pedig interaktív táblákkal, projektorokkal, szerverszámítógépekkel, plotterrel és szakmaspecifikus szoftverrendszerekkel várja a diákokat. Az iskola egész területén működő teljes körű vezetékes és vezeték nélküli internetes hálózatot építettek ki. A testnevelés és sportfoglalkozásokhoz 2 felújított tornaterem, 1 szabadtéri sportpálya és kondipark áll a tanulók rendelkezésére.

2009-2011 között mintegy 362 millió Ft-ot fordíthattunk az intézmény felújítására és eszközbeszerzésre. A nyertes pályázatoknak köszönhetően teljesen új arculatot kapott az intézmény, korszerűsítettük a fűtés- valamint a szigetelőrendszert, új tetőszerkezet épült, a tetőtérben diákszálló létesült. Akadálymentes közlekedésre alkalmas, minden igényt kielégítő, kulturált környezet várja az ide látogatókat.

A képzés szerkezete

 • Gimnáziumi képzés
 • Szakgimnáziumi képzés
 • Szakközépiskolai képzés

A középiskolai képzés jellemzői

A gimnáziumi képzés

humán emelt óraszámú képzést azoknak a diákoknak javasoljuk, akik érdeklődnek a humán tárgyak iránt, az általános iskolai tanulmányaik során ezekből a tárgyakból kimagaslóan teljesítettek. Terveik szerint felsőfokú tanulmányaikat a bölcsész, jogi, tanári, tanítói és óvodapedagógusi szakirányok valamelyikén kívánják folytatni. Kiemelt tantárgy a magyar nyelv és irodalom valamint a történelem.

A nyelvi (angol, német) emelt óraszámú képzést azoknak a diákoknak javasoljuk, akik érdeklődnek az angol vagy a német nyelv iránt, az általános iskolai tanulmányaik során valamelyik nyelvből kimagaslóan teljesítettek. Terveik szerint felsőfokú tanulmányaikat bölcsész szakcsoportokon vagy a gazdasági szakcsoporton képzelik el. Kiemelt tárgy az angol nyelv és a német nyelv.

reál emelt óraszámú képzést azoknak a diákoknak javasoljuk, akik érdeklődnek a természettudományok iránt, az általános iskolai tanulmányaik során ezekből a tárgyakból kimagaslóan teljesítettek. Terveik szerint felsőfokú tanulmányaikat az agrár, egészségügyi, gyógypedagógiai, informatikai, műszaki, természettudományos szakcsoportok valamelyikén kívánják folytatni. Kiemelt tárgy a biológia és a kémia.

Az általános irányultságú osztályt azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik általános érdeklődésűek, még bizonytalan pályaválasztási szándékuk, jó képességű diákok. Olyan kompetenciákat fejlesztünk elsősorban, amelyek nélkül semmilyen irányban és semmilyen szinten nem lehetséges sikeres kilépés a gimnáziumból.

A szakgimnáziumi képzés

Iskolánkban 4+1 (4+2) évfolyamos szakgimnáziumi képzés folyik. A 4. év elvégzése után a tanulók érettségi vizsgát tesznek, ahol az ötödik érettségi tantárgy a szakmai tárgy. Ezzel az érettségi vizsga keretében egy szakképesítés megszerzésére is lehetőségük nyílik.

Ágazaton belül további egy év alatt, ágazaton kívül 2 év alatt újabb szakképesítés megszerzése lehetséges.

A szakgimnáziumi osztályainkban a tanulók – a jelentkezéstől és felvételtől függően – a következő ágazati képzésekben tanulhatnak attól függően, hogy mely két ágazatban történik a beiskolázás az adott tanévben:

 • sport
 • vendéglátóipar
 • kereskedelem
 • gépészet
 • informatika

A gimnáziumi és a szakgimnáziumi képzésben fontos hangsúlyt kap az idegen nyelv és az informatika oktatása. A helyi tanterv követelményei lehetőséget biztosítanak minden érettségiző évfolyamon tanuló diák számára, hogy a képzés ideje alatt közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgát tehessen, illetve ECDL bizonyítványt szerezhessen. 11-12. évfolyamon emelt és középszintű érettségire felkészítő képzések széles kínálatából választhatnak a tanulók továbbtanulási terveiknek megfelelően. Továbbtanulás vagy szakképzésben való részvétel bármely ágazatban lehetséges.

A szakközépiskolai képzés

Iskolánkban a 2016. szeptember 1-től 3+2 évfolyamos szakközépiskolai képzés folyik. A 9-11. évfolyamon az alábbi szakképesítés megszerzésére történő felkészítés folyik.

 • gépészet ágazat: épület- és szerkezetlakatos, gépi forgácsoló, hegesztő,
 • építészet ágazat: kőműves, festő, mázoló, tapétázó,
 • kereskedelem ágazat: eladó,
 • vendéglátóipar ágazat: szakács, pincér
 • élelmiszeripar ágazat: pék.

Minden szakképesítés esetén 9. évfolyamon a gyakorlati képzés iskolai tanműhelyben történik, 10. és 11. évfolyamon pedig lehetőség szerint külső cégeknél tanulószerződés birtokában vagy iskolai tanműhelyben.

12-13. évfolyamon a tanulóknak lehetőségük van az érettségire felkészítő képzésben részt venniük.

Tehetséggondozás - felzárkóztatás

Az iskola - a kötelező feladatán túl – a fenti két területnek kiemelt szerepet tulajdonít. Szeretnénk, hogy a hozzánk érkező tehetséges diákok ne vesszenek el, biztosítsuk számukra a további fejlődés lehetőségét az őket érdeklő műveltségi területeken. Ennek keretében versenyekre, nyelvvizsgára, ECDL vizsgára való felkészülési lehetőséget biztosítunk az érdeklődő diákok számára.

Nagy gondot fordítunk a felzárkóztatásra: a gyengén teljesítő tanulók részére, iskolai bennmaradást elősegítő tevékenységként felzárkóztató, kompetenciafejlesztő foglalkozásokat szervezünk szakmai, illetve közismereti tantárgyakból minden képzéstípusban a 9-10. évfolyamon. A szakközépiskola 9-10. évfolyamán bevezettük a Komplex Instrukciós Programot, amely „segíti a hátrányos helyzetű, tanulásban lemaradt tanulók felzárkóztatását, lehetőség nyílik a tanulóknak az együttműködési szabályokra történő felkészítésére, a felszín alatt megbúvó tehetségek kibontakoztatására.”[1]

Szabadidőben

Mivel a diákok az év nagy részét iskolában töltik, törekszünk arra, hogy valóban érezzék, a közösségi élmény, a közösségvállalás az a plusz, az a hozzáadott érték, melyet a tudás átadásán túl egy „Hortobágy mellyéki” kisvárosi iskola nyújthat diákjainak. Igyekszünk otthonos, barátságos környezetet biztosítani, valamint tartalmas, színvonalas tanórán kívüli tevékenységeket kínálni a tanulóknak. Így járhatnak sportkörökbe, torna, röplabda, labdarúgás közül választhatnak, tagjai lehetnek a többszörösen arany minősítésű ifjúsági vegyes karnak, LEGO-robot szakkörön fejleszthetik kreativitásukat, akár a „B” kategóriás jogosítványt is megszerezhetik, részt vehetnek az  iskolaújság szerkesztésében és a diákönkormányzat munkájában is. Az önfejlesztéshez jól felszerelt, modern könyvtár is rendelkezésükre áll.

 


[1] K. Nagy Emese (2015) KIP-könyv, Miskolci Egyetemi Kiadó

 

 
 
 
 

Impresszum

Copyright © 2018 Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Minden jog fenntartva.
4060 Balmazújváros, Batthyány u. 1-7.